VLHKÉ HOJENÍ - ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY RAN

Stacks Image 80
Ránu můžeme popsat jako narušení celistvosti kožního krytu se ztrátou nebo bez ztráty základní pojivové tkáně.
Koncept vlhkého hojení ran byl představen na začátku 60. let jako výzva pro dosud „klasické“ hojení ran. Ukázalo se, že zabezpečením vlhkého prostředí v ráně se zvyšuje úroveň hojení a zlepšuje se i následné hojení jizev. Moderní krytí používané při vlhké terapii přilnou jen minimálně na lůžko rány, což snižuje poškození nově vznikající tkáně při hojení rány. Nízká nebo žádná adherence krytí k ráně snižuje bolestivost při převazech a zlepšuje spolupráci pacientů při hojení ran. Základem pro úspěšné hojení ran je správná příprava lůžka rány, která zahrnuje rehydrataci nekrotické a povleklé tkáně, což umožňuje její efektivní odstranění.


Kompletní přehled krytí naleznete zde

Postup pro preskripci vlhkého krytí dle Metodiky k Úhradovému katalogu VZP - ZP

Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku ke stažení zde.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku ke stažení zde.

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.


Antimikrobiální krytí
Antimikrobiální krytí s Manuka medem medicínské kvality získaným z nektaru australského zeleného keře Manuka (druh Leptospermum, známý jako teatree). Manuka med se vyznačuje unikátními antimikrobiálními vlastnostmi, které nebyly prokázány u jiných druhů medu. Další informace…

Superabsorpční krytí
Exsudát je normální součástí procesu hojení rány. V případě chronických ran však nadměrná produkce exsudátu může naopak prodloužit zápalovou fázi i celkovou dobu hojení rány. Exsudát u chronických ran obsahuje i látky, které negativním způsobem ovlivňují hojení. Management exsudátu superabsorpčními krytími snižuje množství škodlivých látek a zkracuje celkovou dobu hojení ran. Další informace…

Uhlíkové krytí
Uhlíkové krytí je přirozeně antimikrobiální – chemicky čistý uhlík, navázán na vlákna dvojitě tkané tkaniny, má elektrostatické napětí, které přitahuje bakterie k povrchu krytí. Endotoxiny z nich jsou odvedené do mikropórů a neuvolňují se zpátky na spodinu rány. Další informace…
Stacks Image 145

Absorpční krytí
Výsledky průzkumu EWMA ukázaly, že nejdůležitějším faktorem, který by měl být zvažován při výběru krytí ran, je trauma a bolest způsobená při převazu. Bolest spojená s výměnou krytí může být horší, než bolestivost samotné rány. Krytí, která vysychají a přilnou k nově vzniklé tkáni, způsobují trauma při jeho odstranění. Další informace…

Atraumatické krytí
Výsledky průzkumu EWMA ukázaly, že nejdůležitějším faktorem, který by měl být zvažován při výběru krytí ran, je trauma a bolest způsobená při převazu. Bolest spojená s výměnou krytí může být horší, než bolestivost samotné rány. Krytí, která vysychají a přilnou k nově vzniklé tkáni, způsobují trauma při jeho odstranění. Další informace…
Stacks Image 219
Stacks Image 221

Krytí na jizvy
Jizva je součástí přirozeného procesu hojení kůže. Vzniká jako následek jejího porušení, které může být náhodné nebo plánované, např. po chirurgickém zákroku. Ovlivnění vzhledu jizvy je poměrně náročný proces, který vyžaduje čas a pravidelnost v ošetřování. Trvá několik týdnů až měsíců a je potřeba začít, co nejdříve. Jizva mění svůj tvar a velikost přibližně 18 měsíců od svého vzniku. Další informace…
Stacks Image 231
Stacks Image 234