Atraumatické krytí -
jemná silikonová technologie
Výsledky průzkumu EWMA ukázaly, že nejdůležitějším faktorem, který by měl být zvažován při výběru krytí ran, je trauma a bolest způsobená při převazu. Bolest spojená s výměnou krytí může být horší, než bolestivost samotné rány.1 Krytí, která vysychají a přilnou k nově vzniklé tkáni, způsobují trauma při jeho odstranění. EWMA proto doporučuje používat atraumatická krytí při všech převazech3, jako ochranu nově vzniklé tkáně. Není-li rána ošetřována atraumaticky, může dojít k prodloužení doby jejího léčení.2
Stacks Image 219
Stacks Image 221
Ideální krytí rány4

Krytí s technologií jemného silikonu Silfix® splňuje kritéria, která jsou zároveň charakteristikami ideálního atraumatického krytí rány podle Wintera.4

 • Chrání ránu před mechanickým poškozením.
 • Vytváří prostředí pro rychlé a efektivní hojení.
 • Je nepřilnavé.
 • Nezpůsobuje alergii nebo senzitivitu.
 • Neuvolňuje vlákna.
 • Kopíruje povrch rány.
 • Je odolné vůči roztržení.
 • Jeho vlastnosti se nemění při změně teploty a vlhkosti.
Použití krytí s jemným silikonem pomáhá zabránit vzniku dekubitů rozložením třecích a tržných sil, tlaku a vyrovnáním mikroklimatu na ráně.6
Použití technologie Silfix® zaručí i pacientům s velmi citlivou a křehkou pokožkou bezbolestnou a atraumatickou výměnu krytí, čímž se výrazně urychlí doba hojení a zmenší trauma spojené s jeho výměnou.

Nejbolestivější typy ran5
 • bércové vředy
 • rozsáhlé popáleniny
 • infikované rány
 • dekubity
 • řezné rány a abrazie
 • pediatrické rány
 • hluboké dutinové rány
 • mykotické léze
Stacks Image 302
Stacks Image 304
1. Benbow 2010 | 2. Jacky Edwards: Managing wound pain in patients with burns using soft silicone dressings, Wounds UK, 2011, VOL 7, NO 4 | 3. EWMA pozičný dokument: Bolesť pri preväzoch | 4. (Winter, 1962) | 5. EWMA prieskum | 6. Joyce Black, Paulo Alves, Carol Dealey: Consensus statement: Praktické a na dôkazoch založené odporúčania pre použitie krytí k zlepšeniu prevencie dekubitov, august 2012. | 7. Advancis Medical data on file.

Často kladené otázky
Je potřebné navlhčit si rukavice při používání silikonových krytí?
Vzhledem k tomu, že silikon je hydrofóbní (voduodpuzující), navlhčení rukavic ulehčuje manipulaci, krytí se na ně nepřilepí.
 
Jak je možné, že krytí se silikonem nepřilnou k ráně, když se při manipulaci lepí na pokožku?
Silikon přilne jen k suché kůži. Jeho hydrofóbnost zabezpečuje, že k vlhkému lůžku rány nikdy nepřilne. Tato vlastnost umožňuje použít silikon jako velmi šetrný a antialergický lepivý materiál na okolí rány a zároveň jako materiál zabraňující přilnutí krytí k vlhkému lůžku rány.
 
Proč mají krytí Silflex® a Advazorb® Border takové velké otvory v silikonové vrstvě?
Velikost otvorů zabezpečuje lehký průchod exsudátu přes krytí do absorpční vrstvy.
 
Jak dlouho můžeme ponechat Silflex® na ráně?
Doba použití závisí na klinickém stavu rány. Maximálně 10–14 dní, doporučuje se však v kratších intervalech krytí na ráně otáčet, aby nedošlo k prorůstání granulační tkáně přes otvory.
 
Může být Silflex® opakovaně použitý po vyčištění?
Silflex® je určený na jednorázové použití. Při opakovaném použití hrozí riziko infekce.

Je možné Vellafilm® stříhat?
Ano, krytí Vellafilm® je možné stříháním upravit na velikost rány. Toto sekundární krytí by mělo přesahovat primární krytí minimálně o 2 cm na každé straně.
 
Je možné krytí Vellafilm®, Advazorb® Border a Advazorb® označit např. datem převazu a jménem pacienta?
Ano, tato krytí mají popisovatelnou vrchní vrstvu.
 
Je možné sprchovat se s krytím Vellafilm® a Advazorb® Border?
Ano, je možné se osprchovat. Místo rány jen jemně omyjte, není vhodné vystavovat krytí proudům vody.

Postup pro preskripci vlhkého krytí dle Metodiky k Úhradovému katalogu VZP - ZP

Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku ke stažení zde.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku ke stažení zde.

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.