Superabsorpční krytí -
management optimální vlhkosti rány
Exsudát je normální součástí procesu hojení rány. Jeho hlavní úlohou je ochrana rány před vysycháním. Jeho přítomnost umožňuje migraci buněk. Buňkám zahrnutým v procesu hojení dodává látky potřebné pro jejich růst. Postupem procesu hojení rány se množství produkovaného exsudátu snižuje. V případě chronických ran však nadměrná produkce exsudátu může naopak prodloužit zánětlivou fázi i celkovou dobu hojení rány. Exsudát u chronických ran obsahuje i látky, které negativním způsobem ovlivňují hojení. Management exsudátu superabsorpčním krytím snižuje množství škodlivých látek a zkracuje celkovou dobu hojení ran.
Optimální vlhkost rány
 • Významný činitel ovlivňující proces hojení.
 • Prostředí vhodné pro tvorbu nové tkáně.
 • Chrání buňky, růstové faktory a cytokiny zahrnuté do procesu hojení.
 • Eliminuje faktory zpomalující hojení MMP.
Cíle managementu exsudujících ran
 • Kontinuální odvádění vlhkosti z rány.
 • Snižování bakteriálního osídlení.
 • Eliminace zápachu.
 • Zabránění maceraci.
 • Urychlení hojení.
 • Zvýšení kvality života pacienta.
 • Zjednodušení práce zdravotnického personálu.
 • Snížení nákladů na ošetřování.
Požadavky na superabsorpční krytí1

 • Účinné a aktivní odvádění exsudátu z rány.
 • Rychlá absorpce a uzamčení exsudátu v krytí.
 • Vysoká kapacita absorpce vlhkosti.
 • Ochrana lůžka rány a okolí (prevence macerace).
 • Zabránění prosakování exsudátu z krytí. Eliminace zápachu.
 • Snížení bolestivosti převazu.
 • Kombinavatelnost s jiným krytím a kauzální terapií (kompresní terapie2).
Řada krytí Eclypse splňuje všechny požadavky na superabsorpční krytí, čímž významně napomáhá k efektivnímu managementu vlhkosti rány.

Jak fungují jednotlivé vrstvy krytí Eclypse

Stacks Image 311
Stacks Image 321
Vrchní voděodolná vrstva
z paropropustného materiálu, poskytuje odolnou překážku proti průniku tekutiny z krytí, takže předchází prosakování.
Stacks Image 323
Sekundární vrstva
zabezpečuje stálost tvaru a pevnost i po absorbování velkého množství exsudátu.
Stacks Image 327
Vrstva uzamykající vlhkost
centrální vrstva Eclypse vytvořená patentovanou technologií XU-lock se skládá z vrstvy vysoce absorpčních krystalků mechanicky navázaných na celulózový polštářek. Absorbovanou tekutinu rovnoměrně distribuuje do celé vrstvy a 100% přeměňuje na gel. Zároveň uzamyká bakterie a ostatní faktory zpomalující proces hojení (Matrix metalloproteázy) uvnitř krytí, čímž účinně redukuje bakteriální osídlení rány.
Stacks Image 325
Kapilárně savá vrstva
hydrokapilárně savá vrstva rychle odvádí exsudát z lůžka rány do vrstvy uzamykající vlhkost.
Stacks Image 319
Vrstva měkkého silikonu
atraumatický silikon poskytuje ochranu lůžka rány a jejího okolí. Silikon zabraňuje přilnutí krytí k vlhkému lůžku a minimalizuje trauma rány i pacienta při výměně krytí.1

1 EWMA poziční dokument: Bolest při převazech


Často kladené otázky
Je možné krytí Eclypse® stříhat?
Ne, krytí Eclypse® se nesmí stříhat. Obsahuje krystaly, které absorbují tekutinu a stříháním by se mohly vysypat z krytí.
 
Proč používat Eclypse® Adherent se silikonovou vrstvou?
Eclypse® Adherent je ideální pro pacienty s citlivou pokožkou, kterým by jinak odstraňování krytí mohlo způsobit bolest a trauma při převazu.
  
Může být krytí Eclypse® použito pod kompresní terapii?
Ano, krytí Eclypse® jsou vhodná i pod kompresní terapii, protože nezvyšují tlak pod kompresním obvazem.1
 
Může krytí Eclypse® způsobit maceraci?
Ne, krytí Eclypse® nemohou způsobovat maceraci. Absorbovanou tekutinu přeměňují na gel, čímž zabraňují maceraci okolní pokožky.

Kdy se nedoporučuje použít superabsorpční krytí?
Superabsobční krytí Eclypse® se nedoporučuje používat v případě arteriálního krvácení nebo jiných masivně krvácejících ran.

Postup pro preskripci vlhkého krytí dle Metodiky k Úhradovému katalogu VZP - ZP

Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku ke stažení zde.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku ke stažení zde.

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.