Activon Tube®

100% čistý Manuka med medicínské kvality

Stacks Image 272

Charakteristika


Activon med je medicínskou formou medu Manuka s výborným antibakteriálním účinkem1, který u jiných druhů medu nebyl dokázaný.

Použití


Přímo na lůžko rány, samostatně nebo v kombinaci s jiným krytím napuštěným Activon medem. Optimální vrstva medu na ráně je 5 mm. Použijte vhodné sekundární krytí, např. Eclypse® nebo Advazorb®. Balení je určeno k použití u jednoho pacienta.
Účinky Manuka medu

•  Zabraňuje růstu bakterií.
•  Snižuje bakteriání osídlení.
•  Enzymaticky čistí povlečené rány.
2
•  Redukuje zápach.
2,3
•  Urychluje hojení vytvořením vlhkého antimikrobiálního prostředí.

Indikace

Activon® Tube je určený především na suché, skvamózní, hluboké, nekrotické, páchnoucí, povlečené a infikované rány jako jsou:
  • dekubity
  • bércové vředy
  • diabetické nohy
  • chirurgické rány
  • popáleniny
  • odběrové plochy
  • sínusy a kavity,
  • infikované rány, včetně ATB rezistentních kmenů: Staphylococcus aureus, Pseudomonas auriginosa, MRSA (Meticilín rezistentní Staphylococcus aureus)4, MSSA (Penicilín rezistentní a Meticilín senzitivní Staphylococcus aureus),4 VRE (Vancomycin rezistentní Enterococcus faecalis).4

Kontraindikace

Známá alergie na včelí jed.
 

Frekvence výměny

Délka použití závisí na klinickém stavu rány, optimální množství medu na ráně je 5 mm.

1. Molan. P December 2001 Honey as a topical antibacterial agent for treatment of infected wounds. http://www.worldwidewounds.com/1998/march/Odour- Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html | 2. S Natarajan, D Williamson, J Grey, KG Harding and RA Cooper (2001) Healing of an MRSA-Colonized, hydroxyurea induced leg ulcer with Honey. Journal of Dermatological Treatment (2001) 12, 33-66 | 3. Thomas P 1998 April 1998 Odour Absorbing Dressings: A comparative laboratory study. (On-line) Available: http://www.worldwidewounds.com/1998/march/Odour-Absorbing-Dressings/odour-absorbing-dressings.html. | 4. Rose Cooper, Leighton Jenkins, Richard Rowlands: Inhibition of biofilms through the use of manuka honey, Wounds UK, 2011, VOL 7, NO 1


Kód SÚKL / Název produktu / Balení
5006282 / Activon® Tube / 25 g
5015404 / Activon® Tube / 20 g

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.