Uhlíkové krytí -
primární krytí ze 100% aktivního uhlí
Uhlíkové krytí je přirozeně antimikrobiální – chemicky čistý uhlík, navázán na vlákna dvojitě tkané tkaniny, má elektrostatické napětí, které přitahuje baktérie k povrchu krytí. Endotoxiny z nich jsou odvedené do mikropórů a neuvolňují se zpátky na spodinu rány. Působí proti zápachu – adsorbuje* povrchové molekuly kyselin (n-butylová, n-valérová, n-kapronová), kadaverinu a putrescinu, které produkují mikroby.

*Adsorpce je proces přitahování molekul na povrch, ne do nitra materiálu. Je to podobný proces, jako u přitahování železných častí magnetem.
Stacks Image 145

Struktura Zorflex®


Zorflex je převážně mikroporézní, jeho mikropóry mají průměr menší než 2 nm.

Zorflex® je tvořen dlouhými vlákny, skroucenými do přadena a vetkanými do textilie s dvojitým úpletem. Tímto způsobem jsou všechna vlákna propojená a poskytují tak vyšší účinnost ve srovnání s uhlíkem, který je spíše částicový. Krytí Zorflex® tím získává antimikrobiální vlastnosti, které jiné krytí s aktivním uhlíkem nemají.
Stacks Image 327
Stacks Image 330
Zorflex® 10 x 10 cm váži přibližně 1 gram, tedy má aktivní povrchovou plochu 1200 m2, což odpovídá ¼ plochy fotbalového hřiště.

Zorflex® neobsahuje žádné přidané chemické látky, proto je jeho používání bezpečné i pro děti a těhotné ženy. Jeho vlákna se do rány neuvolňují.
Jak fungují Van der Waalsovy síly / elektrostatické síly:

•   Buňky baktérií, virů a hub jsou příliš velké na to, aby se mohli navázat do mikroskopických pórů Zorflexu®.
•   Místo toho jsou tyto buňky přitahované k jeho povrchu a drží se na něm působením Van der Waalsových síl.
•   Elektrostatický náboj se hromadí v buňkách baktérií, virů a hub, až překoná jejich tahovou pevnost a buňka praskne.
•   Endotoxiny z těchto buněk jsou pak odvedené do mikroporů a neuvolňují se zpátky na spodinu rány.
•   Mikroorganizmy si nedokáží vybudovat rezistenci vůči těmto elektrostatickým silám, a proto je krytí Zorflex® vhodné i na dlouhodobé používání nebo jako dlouhodobá ochrana před vznikem infekce.
Často kladené otázky
Je možné krytí Zorflex® stříhat?
Ano, ale speciálně střižené okraje mohou být porušeny a můžou poušťet vlákna. Doporučujeme proto krytí raději skládat na velikost rány.
 
Může krytí Zorflex® způsobit maceraci?
Velikost otvorů zabezpečuje lehký průchod exsudátu přes krytí do adsorpční vrstvy.

Jaké sekundární krytí použít?
Na silně exsudující rány je nutné použít superabsorpční krytí, např. Eclypse® nebo Eclypse Adherent®. Na slabě a středně exsudující rány je vhodné použít např. Advazorb® nebo Advazorb Border®.

Jak dlouho můžeme ponechat Zorflex® na ráně?
Doba použití závisí na klinickém stavu rány. Maximálně 7 dní, doporučuje se však v kratších intervalech ránu kontrolovat.

Postup pro preskripci vlhkého krytí dle Metodiky k Úhradovému katalogu VZP - ZP

Žádanka o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku ke stažení zde.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku ke stažení zde.

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.