Eclypse Adherent®

Superabsorpční gelující krytí
s jemnou silikonovou přilnavou vrstvou

Stacks Image 276

Charakteristika


Superabsorpční krytí s jemnou silikonovou kontaktní vrstvou mění absorbovanou tekutinu na gel, čímž udržuje optimální vlhkost v ráně a zabraňuje maceraci okolní pokožky. Jemná silikonová vrstva zabezpečuje ochranu lůžka rány a jejího citlivého okolí.

Použití


Eclypse® Adherent se umístí na povrch rány hnědou vrchní vrstvou směrem nahoru. Na velké rány je možné použít více polštářků tak, že se umístí jeden vedle druhého. Eclypse® Adherent je možné fixovat gázou nebo kompresním obvazem.
Výhody
•  Vysoká absorpční kapacita.
•  Unikátní Xu-lock systém přemění 100% absorbované tekutiny na gel a uzamkne ji uvnitř krytí, čímž snižuje riziko macerace okolní pokožky.
•  Snižování bakteriálního osídlení rány (účinné zamykání exsudátu s infekčními agens do krytí), regulací úrovně MMP.
•  Díky unikátní rovnoměrné distribuci absorbované tekutiny je vhodné i pod kompresní terapii, protože tekutina zůstává uvnitř krytí i pod tlakem a krytí nezvyšuje tlak vytvářený kompresní bandáží.
•  Semipermeabilní vrchní vrstva umožňuje výměnu plynů.

Indikace

Středně až silně exsudující rány jako jsou:
  • vředy na nohou a chodidlech
  • dekubity
  • rozpadlé chirurgické rány
  • traumatické rány
  • popáleniny
  • odběrové plochy
  • rozpadlé tumory
  • operační rány
  • diabetické nohy

Kontraindikace

Arteriální krvácení a masivně krvácející rány.
 

Frekvence výměny

Délka použití závisí na stupni exsudace. Eclypse® Adherent je možné ponechat na ráně nejdéle 7 dní. Indikací k výměně krytí může být i vyčerpání jeho absorpční kapacity, což se projeví zvětšením objemu krytí, čímž se může zvýšit tlak vytvářený na ránu.


Kód SÚKL / Název produktu / Rozměr / Balení
5006289 / Eclypse® Adherent / 10 x 10 cm / 10 ks
5011626 / Eclypse® Adherent / 10 x 20 cm / 10 ks
5011625 / Eclypse® Adherent / 20 x 30 cm / 10 ks

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.