Algivon®

Alginátové krytí napuštěné Activon medem

Stacks Image 270

Charakteristika


Algivon® je absorpční, sterilní, nepřilnavé alginátové krytí napuštěné Activon medem. Současné působení medu a alginátu prodlužuje působení medu v ráně. Efektivně odstraňuje nekrotickou a odlupující se tkáň z rány.

Použití


Aplikujte přímo na ránu kteroukoli stranou. V případě větší rány použijte potřebný počet Algivon® krytí na překrytí celého povrchu rány. Algivon® můžete stříháním upravit podle potřeby, materiál z viskózy se neroztřepuje. Následně překryjte sekundárním krytím podle vlastního uvážení a v závislosti na rozsahu poranění můžete použít filmové nebo absorpční krytí.
Výhody

•  Kombinace 100% přírodního medu a alginátu prodlužuje antimikrobiální efekt krytí.
•  Zabezpečuje vlhké prostředí pro hojení rány a zároveň absorbuje exsudát.
•  Rychle redukuje bakteriální osídlení bez použití cytotoxických látek.
•  Umožňuje dlouhodobé používání bez rizika vzniku rezistence.
•  Rychlý autolytický debridement.
•  Postupné uvolňování medu zabezpečuje pomalou změnu pH v ráně.

•  Jednoduchá aplikace i odstraňování krytí (minimalizace počtu reziduí v ráně).

Indikace

Algivon® je určený na suché, skvamózní, nekrotické, infikované a páchnoucí rány jako například:
  • bércové vředy
  • diabetické nohy
  • proleženiny
  • popáleniny
  • postradiační rány
  • hluboké dutinové rány
  • rozpadnuté operační rány
  • infikované rány, včetně ATB rezistentních kmenů: Staphylococcus aureus, Pseudomonas auriginosa, MRSA (Meticilín rezistentní Staphylococcus aureus),1 MSSA (Penicilín rezistentní a Meticilín senzitivní Staphylococcus aureus),1 VRE (Vancomycin rezistentní Enterococcus faecalis).1

Kontraindikace

Známá alergie na včelí jed.
 

Frekvence výměny

Délka použití závisí na klinickém stavu rány, indikací pro výměnu krytí je změna jeho barvy, krytí může být použito maximálně 7 dní.


1. Rose Cooper, Leighton Jenkins, Richard Rowlands: Inhibition of biofilms through the use of manuka honey, Wounds UK, 2011, VOL 7, NO 1


Kód SÚKL / Název produktu / Rozměr / Balení
5006249 / Algivon®  / 10 x 10 cm / 5 ks

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.