Zorflex®

Primární krytí ze 100% aktivního uhlí

Stacks Image 91
Uhlíkové krytí je přirozeně antimikrobiální – chemicky čistý uhlík, navázán na vlákna dvojitě tkané tkaniny, má elektrostatické napětí, které přitahuje baktérie k povrchu krytí. Endotoxiny z nich jsou odvedené do mikropórů a neuvolňují se zpátky na spodinu rány. Působí proti zápachu – adsorbuje* povrchové molekuly kyselin (n-butylová, n-valérová, n-kapronová), kadaverinu a putrescinu, které produkují mikroby.

*Adsorpce je proces přitahování molekul na povrch, ne do nitra. Je to podobné proces u přitahování železných častí magnetem.


Charakteristika


Krytí Zorflex® je vyrobeno z látky složené ze 100% čistého aktivního uhlí. Vyznačuje se vysokou pohodlností, neboť kopíruje křivky rány a snadno tak udržuje kontakt s povrchem rány. Je vyroben z látky obsahující 100% čisté aktivní uhlí, které vytváří antimikrobiální bariéru chránící ránu před kontaminací invazivními mikroorganismy, které by mohly zabránit jejímu hojení. Je účinné také proti mikroorganismům již přítomným v ráně. Obvaz Zorflex® lze použít suchý, nebo navlhčený sterilizovanou vodou.

Použití


Ránu očistěte sterilní vodou. Aby nedošlo k roztřepení okraje obvazu, poskládejte krytí na velikost rány.
Aniž by jste obvaz napínali, pokryjte ránu Zorflexem®. Obvaz aplikujte ve směru pohybu končetiny, abyste umožnili její pohyb. Zorflex® upevněte pomocí vhodného sekundárního obvazu nebo kompresivní terapie. K zajištění požadované polohy můžete použít také obvaz, náplast nebo bandáž. V případě silně exsudujících ran je vhodné použít sekundární absorpční krytí se schopností retence tekutiny. Zorflex® umožňuje odvod exsudátu do sekundárního obvazu, který by měl být měněn dle potřeby.
Výhody

•  Chrání ránu před kontaminací invazivními mikroorganismy.
•  Účinné proti mikroorganismům již přítomným v ráně.
•  Vytváří antimikrobiální bariéru.
•  Omezuje zápach, bolest a exsudaci.
•  Má kondukční vlastnosti.
•  Nevytváří se rezistence.

Indikace


Zorflex® je antimikrobiální krytí určené ke krytí ran o různých tloušťkách v případech a na místech, jako jsou:
  • dutiny a poranění
  • chirurgické zákroky
  • maligní (funginózní) rány
  • dekubity
  • bércové vředy
  • diabetické nohy
  • transplantace u dárce i příjemce

Kontraindikace


Není určeno k použití na suché rány, obvaz by se mohl k ráně přilepit.

Frekvence výměny


V případě, že obvaz zaschne, nebo se přilepí k ráně, můžete jej navlhčit nebo ponořit do sterilní vody. Poté jej budete moci snadno sejmout, aniž by došlo k narušení hojící se rány.
Zorflex® je možné nechat na ráně maximálně 7 dní.
Vlákna, která se mohou z obvazu uvolnit, jsou dobře viditelná a lze je snadno odstranit.


Kód SÚKL / Název produktu / Rozměr / Balení
5004048 / Zorflex® / 10x10 cm / 10ks
5012571 / Zorflex® / 10x20 cm / 10ks

Čtěte pozorně návod k použití zdravotního prostředku (ZP), Informace o bezpečném použití a úplný účel ZP.